Ledige stillinger - Barnevernet - Barnevernskonsulent

Ledig stilling:

  • 1 x 100% vikariat  - f.o.m. 01.09.2021 - 01.09.2022
  • 1x 100% vikariat - f.o.m. 15.09.2021 - 15.09.2022

Barneverntjenesten har i dag 6 årsverk, derav en barnevernleder, fire saksbehandler og en merkantil. Vi jobber etter generalistmodellen. Det vil si at alle saksbehandlere jobber både med melding, undersøkelse og oppfølging av tiltak, samt fosterhjemsoppfølging. Samtidig legges det til rette for spesialisering ut fra kompetanse/ interesse. Kontorsted er

Korgen der vi er samlokalisert med kommunens tjeneste for rus og psykiatri, familieveileder, helsestasjon og legekontor

Hovedarbeidsområder:

- Saksbehandling, oppfølging og råd- og veiledning etter Lov om barneverntjenester

- Legge til rette for barns medvirkning

- Stille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser

- Ivareta familiens rettsikkerhet og påse at lovkrav overholdes

- Oppfølging av akuttsaker

- Tett samarbeid med familiene samt offentlige og private samarbeidspartnere

 

Vi søker:

Vi søker deg som ønsker og kan utgjøre en forskjell for barn og unge. Du har et stort hjerte og sterkt engasjement, og du ønsker å legge til rette for at barn og unge i Hemnes får en trygg og god oppvekst. Begge vikariatene er for et år fra nevnt dato.

 

Vi kan tilby:

- En barneverntjeneste i utvikling.

- Et godt arbeidsmiljø med spennende mennesker, mye erfaring og kompetanse.

- En av de mest meningsfylte oppgaver i offentlig forvaltning.

- Fokus på faglig utvikling og ny kunnskap.

- Dedikerte og engasjerte kollegaer som trives godt sammen.

- Fleksibel arbeidstid.

 

Kvalifikasjonskrav:

- 3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog

- Annen relevant utdanning kan vurderes

- Erfaring fra arbeid med barn og familier

- God kjennskap til barnevernloven og forvaltningsloven

- God barnevernfaglig forståelse

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Ønskelig med kjennskap til fagsystemet ACOS

- Førerkort kl. B. og kan disponere privat bil i tjenesten

 

 

Personlige egenskaper:

- Du utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet

- Du har god forståelse av hva god brukermedvirkning innebærer

- Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, og utviser fleksibilitet og prioritering med tanke på arbeidsoppgaver

- Erkjennelse av hvordan du påvirkes av sterke møter, høyt arbeidstempo og tidsfrister, og verktøy for å håndtere dette.

- Menn oppfordres til å søke

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- politiattest ved tilsetting

- lønn og arbeidstid etter gjeldende tariff og avtaleverk

- medlemsskap i pensjonskassen KLP

 

Attester på praksis og utdanning tas med til intervju

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist    27.06.2021                                Utlyst dato        08.06.2021                           Vårref                         2104

Kontaktperson
Torill Pauline Walla, Barnevernsleder, mobil: 91618174, torill.walla@hemnes.kommune.no