Ledig 100% fast stilling som saksbehandler ved Økonomiavdelingen:

100% fast - f.o.m. d.d.

 

Hovedarbeidsområder:

Stillingsinnehaver vil ha hovedansvar for regnskapene til kirkelig fellesråd, 3 menighetsråd og en stiftelse.

I tillegg er det tillagt løpende oppgaver på økonomi- og regnskapsavdelingen.

Rådmannen har igangsatt et utviklingsprosjekt i administrasjonen hvor ansvar, oppgaver, rutiner og samhandling mellom avdelingene blir evaluert. 

Dette vil også kunne berøre denne stillingen.

 

Kvalifikasjonskrav:

- Utdanning innen økonomi og regnskap.  Relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.

- God kjennskap til kommunale regnskapsforskrifter og økonomiforvaltning

- Relevant praksis vil bli foretrukket

- Nødvendig kompetanse og erfaring til å arbeide selvstendig og fatte beslutninger i tråd med regler forskrifter

- Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- Tilsetting vurderes etter utdanning, erfaring og skikkethet, og skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

- Konkurransedyktig lønn.

- Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.

Vi kan tilby:

- Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø

Søknad sendes

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

https://rekruttering.hemnes.kommune.no/recruitment/opening;jsessionid=1E4D84AC9C63581F8B2B153042D1F363?0

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

Søknadsfrist    27.05.2015                                 Utlyst dato        07.05.2015                           Vårref                  1539

 

Kontaktperson

Harald Mårnes, Økonomisjef, mobil: 99 44 11 04, harald.maarnes@hemnes.kommune.no

Heidi Lien, Enhetsleder, tlf: 75197993, mobil: 95 17 30 24, Heidi.Lien@hemnes.kommune.no