Ledig stilling:

100% fast - f.o.m. 14.03.22

Er du vår nye medarbeider!

Stillingen har sin hovedfunksjon som saksbehandler på tildelingskontoret. I tillegg har denne stillingen ansvaret for kommunens BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), med personal og budsjettansvar.

 

Alle som jobber i staben må påberegne forskjellige arbeidsoppgaver som f.eks. internkontroll, opplæring, brukerundersøkelser, prosjektansvar, prosessledelse m.v. Dette gjør jobben både utfordrende og spennende!

 

Vil du være en del av omsorgstjenestens stab? Da blir du i så fall en del av et fantastisk arbeidsmiljø, et sterkt fagmiljø og en tjeneste i utvikling! Helheten er viktig for gode tjenester, så samarbeid og god lagånd er viktig. Stabsansatte rapporterer til enhetsleder i dagens organisering.

 

Kvalifikasjonskrav:

  • helsefaglig utdanning på høgskolenivå, søkere med annen relevant utdanning kan søke
  • gode samarbeidsevner internt og eksternt
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • erfaring fra lignende arbeid er ønskelig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

  • lønn etter avtale
  • tilsetting skjer på gjeldende vilkår
  • medlemsskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

 

Søknad sendes

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    28.01.2022                                                       Vårref                  2170

 

Kontaktperson

Kari Brendås Lillebjerka, Enhetsleder, mobil: 97 89 99 65, kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no