70% fast/30% fast vikar - f.o.m.d.d.

Turnus med jobb hver 4 helg 12,5 timer( langvakter helg).

Kvalifikasjonskrav:

- høyere utdanning innenfor helse.

- erfaring og kompetanse med å jobbe i bofellesskap

- fleksibel og målrettet

- kunnskap om mennesker som har nedsatt funksjonsevner

- erfaring med psykisk helse

- Erfaring med miljøterapeutisk tenking

- kunnskap om kartlegging og observasjon, utforme vedtak.

- høyt fokus på brukermedvirkning, selvbestemmelse og medbestemmelse

- stillingen innebærer primærkontakt ansvar.

 

Krav til personlige egenskaper:

- egnethet og interesse for fagområdet

- evne til refleksjon, omstilling og samarbeid

- ansvar for egenutvikling ved å søke veiledning og informasjon og videreutvikle sine evner og kunnskap

- medansvar for å videreutvikle tjenesten

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- tilsetting på gjeldende vilkår

- medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd

- politiattest

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    27.05.2019                           Vårref                  1938

 

Kontaktperson

Mai-Britt Karlsen, sektorleder, mobil: 95076163, mai-britt.karlsen@hemnes.kommune.no