Ledig stilling:

100% vikariat - f.o.m. 01.01.2022 - 01.08.2022

Fagønsker: Arbeidslivsfag med kompetanse i entreprenørskap, kroppsøving og naturfag.

Det må påregnes undervisning i flere fag og vedkommende må kunne undervise på 5.-10.trinn.

Hovedarbeidsområder:

 • være en stødig og god klasseleder
 • lede klassene/elevene slik at de opplever et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • gi elevene god og læringsfremmende faglig veiledning
 • utvikle trygge, nysgjerrige og samarbeidende elever
 • kartlegge og følge opp elevens utvikling
 • samarbeide godt med de foresatte
 • delta og bidra i samarbeid med kollegaer

Kvalifikasjonskrav:

 • godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen med undervisningskompetanse på 5.-10.trinn

Krav til personlige egenskaper:

 • du har et positivt elevsyn
 • du er en tydelig leder i klasserommet
 • du kan arbeide selvstendig, være lyttende og se barnas behov
 • du er fleksibel og har gode samarbeids og kommunkasjonsevner
 • du er resultat og utviklingsorientert, samt bidrar til gode relasjoner med voksne og barn
 • du bruker IKT i opplæringen

Søker må påregne å komme til intervju, og det vil vektlegges personlig egnethet.

Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • tilsetting på gjeldende vilkår
 • medlemskap i SPK med 2 % pensjonsinnskudd
 • kompetansetillegg for språk og realfag kr. 24 000,00
 • utvidet tillegg for kontaktlærerfunksjon

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Lov om barnehager §19, og opplæringsloven §10-9 ( Skal ikke vedlegges søknaden)

Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune - mer info

Søknad sendes:
Her søker du elektronisk

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.
Søknadsfrist    08.12.2021                                             Vårref                         2156
Kontaktperson:
Rektor Kjell Joar Petersen-Øverleir
Tlf: 75 19 74 74
Mobil: 91 86 95 22
kjell.joar.petersen-overleir@hemnes.kommune.no