Hvis du ønsker å bli VÅR kollega; søk på denne stillingen da vel! Dette er drømmejobben for deg med ambisjoner om å være med på å videreutvikle en alle tiders arbeidsplass:

Sykepleier i hjemmetjenesten - 100 % fast stilling fra 01.10.2021.

Hjemmetjenesten består pr. tiden av hjemmesykepleien med ca 11 årsverk, bogruppen kløbben med ca 8 årsverk, til sammen 33 ansatte.

Beskrivelse:
Stillingen inngår i en samlet bemanning i hjemmetjenesten, med pr. tiden langvakter i helger. Å delta i hjemmevaktordning er en del av oppgaven når det er behov for det. Korgen omsorgstjeneste består av hjemmetjenester, bemannede boliger, fellestjenester og sykehjem. Helheten er viktig for gode tjenester, så samarbeid og god lagånd er viktig.

Omsorgstjenesten har gode støtteordninger for kompetanseheving, gode samarbeidsarenaer både internt og eksternt, og godt samarbeid med tillitsvalgte. Vi jobber kontinuerlig med utviklings- og forbedringsprosesser og er opptatt av gode tjenester og godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonskrav:

  • Autorisasjon som sykepleier

I tillegg er det ønskelig at du:

  • Har gode samarbeidsevner internt og eksternt
  • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.
  • Takler å jobbe både selvstendig og i team, er fleksibel, har stå-på-vilje og godt humør.
  • Du må evne å tilegne deg ny kunnskap innenfor faget og det å ta i bruk digitale verktøy. Tjenesten har behov for sykepleiere med spesialkompetanse, blant annet innenfor eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og demensomsorg. Har du slik kompetanse er det bra, vil du videreutdanne deg? Da er det flott!

Det vil også bli lagt vekt på referanser og personlig egnethet.

Tilsettings- og lønnsvilkår:

  • Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.
  • Lønn gjeldende tariff, pluss rekrutteringstillegg på 40.000
  • Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår.
  • Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.
  • Politiattest av ny dato forevises jf. kommunal helse og omsorgstjenestelov §5-4 ( Skal ikke vedlegges søknaden)

Hemnes kommune:
Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune se vår hjemmeside: https://www.hemnes.kommune.no/etableringstilskudd.523214.no.html

Vi oppfordrer deg til å besøke lese vår hjemmeside www.hemnes.kommune.no/fakta om Hemnes  for å gjøre deg litt mer kjent med vår flotte og spennende kommune. Der finner du også en flott brosjyre med kortfattet informasjon om kommunen.

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

I hht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.


Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.

Søknadsfrist    31.07.2021                               
Utlyst dato        07.07.2021                          
Vårref                         2112

Kontaktpersoner:

Ragnhild Fineide
Sektorleder Korgen omsorgstjeneste
Tlf: 75 16 39 50
Mobil: 951 81 676
E-post: ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no

Sissel Tove Torgersen
Avdelingsleder
Tlf: 75163944
Mobil: 46937188
E-post: sisseltove.torgersen@hemnes.kommune.no