Korgen omsorgstjenesten - Avdelingsleder hjemmetjenesten

Hvis du ønsker å bli VÅR leder; søk på denne stillingen da vel! Dette er drømmejobben for deg med ambisjoner om å videreutvikle en alle tiders arbeidsplass:

 

Avdelingsleder i hjemmetjenesten - 100 % fast stilling fra 01.09.2021

 

Hjemmetjenesten består pr. tiden av:

Hjemmesykepleien med ca 11 årsverk, Bogruppen Kløbben med ca 8 årsverk, til sammen 33 ansatte.

Avdelingsleder rapporterer til sektorleder.

 

Hovedarbeidsområder:

Ansvar for drift av avdelingene, det vil si personalledelse, internkontroll, HMS, budsjettstyring m.v. Hele sektoren består av hjemmetjenester, bemannede boliger, fellestjenester og sykehjem. Helheten er viktig for gode tjenester, så samarbeid og god lagånd er viktig. Du vil bli en viktig del av et lederteam på 4 ledere som vil samarbeide tett.

 

Omsorgstjenesten har gode støtteordninger for kompetanseheving, gode samarbeidsarenaer for ledere og godt samarbeid med tillitsvalgte. Vi jobber kontinuerlig med utviklings- og forbedringsprosesser og er opptatt av gode tjenester og godt arbeidsmiljø.

 

Kvalifikasjonskrav:

- Helsefaglig høgskoleutdanning

- Lederkompetanse og/eller ledererfaring er ønskelig

 

I tillegg er det ønskelig at du:

- Har gode samarbeidsevner internt og eksternt

- Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.

- Fremstår som en tydelig og forutsigbar leder

 

Det vil også bli lagt vekt på referanser og personlig egnethet.

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

- Lønn etter tariff

- Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår.

- Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.

 

 

Hemnes kommune:

Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune se vår hjemmeside: (https://www.hemnes.kommune.no/etableringstilskudd.523214.no.html)

 

Vi oppfordrer deg til å besøke lese vår hjemmeside www.hemnes.kommune.no / fakta om Hemnes, for å gjøre deg litt

mer kjent med vår flotte og spennende kommune. Der finner du også en flott brosjyre med kortfattet informasjon om kommunen

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist: 31.07.2021 Vår ref.: 21/SVS
 
Kontaktperson:
Ragnhild Fineide, Sektorleder Korgen omsorgstjeneste, tlf.: 951 81 676, ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no