Stillingen som HR-stabsleder i Hemnes kommune er ledig for snarlig tiltredelse HR- og stabsleder vil lede rådmannens stab, bestående av områdene økonomi, lønn, personal, servicetorg, IKT og utvikling. 

HR- og stabsleder:

 • skal være en solid støtte og rådgiver for kommunens ledere, og bidra aktivt med helhetstenkning og utvikling av kommunen
 • skal sørge for at virksomheten utøver profesjonell ledelse og systematisk bygger et godt arbeidsmiljø, som legger til rett for utvikling av alle ansatte. 
 • vil ha personalansvar ca. 15 personer, og være veileder og tilrettelegger for de andre fagområdene i stab. 

Hemnes kommune er inne i en større omstilling, og HR- stabsleder forventes å bistå enhetene og lederne i omstillingsarbeidet, slik at de kan ta vare på medarbeiderne, selv stå i omstilling og ha den arbeidsrettslige støtte og forståelse som de trenger i dette arbeidet. 

Stillingen er plassert i Rådmannens ledergruppe og rapporterer til Rådmannen. 

Ansvarsområder:

 • Være rådgiver for rådmannens ledergruppe og andre ledere på HR- og organisasjonsutvikling.
 • Bidra og legge til rette for strategisk utvikling av organisasjon og ansatte.
 • Lede staben med 15 medarbeidere innenfor områdene økonomi, lønn, personal, skatt, servicetorg, IKT og utvikling. 
 • Hemnes kommune er i omstilling. Med bakgrunn i dette kan deler av stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver kunne bli endret.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå. Unntaksvis kan særlig relevant arbeidserfaring delvis kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med og forståelse for å arbeide i en politisk styrt organisasjon.

Dokumentert erfaring med:

 • Ledelse fra tilsvarende stillinger, der omstillings- og utviklingsarbeid har vært sentrale områder. 
 • God digital kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en leder som har gode samarbeidsegenskaper, og som er både engasjert, lyttende og inkluderende.
 • Du må være strukturert, og være god på både skriftlig og muntlig framstilling.

Lederverdier:

 • Hemnes kommune har følgende Lederverdier; Kvalitet, Helhet, Raushet og Skaperglede - og vi forventer at vår nye HR- og stabsleder har en lederstil som underbygger dette.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsavtale i KLP
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt og spennende arbeidsmiljø

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Hemnes kommune:

Vi oppfordrer deg til å besøke lese vår hjemmeside www.hemnes.kommune.no / fakta om Hemnes, for å gjøre deg litt mer kjent med vår flotte og spennende kommune. Der finner du også en flott brosjyre med kortfattet informasjon om kommunen.

Søknadsfrist    01.11.2021
Vårref                         2135
Kontaktpersoner
Amund Eriksen
Rådmann
Tlf: 75197000
Mobil: 41475680
amund.eriksen@hemnes.kommune.no
Rolf Fjellestad
Assisterende rådmann / prosjektleder
Tlf: 751 97110
Mobil: 97 09 93 38
rolf.fjellestad@hemnes.kommune.no