Ledig stilling som sykepleier ved gammelstua - somatisk avdeling

100% fast stilling ledig fra d.d.

 

- Den er i rundturnus der helgen er lagt til natt. Det gis funksjonstillegg for nattevaktene.

 

Beskrivelse:

Hemnesberget omsorgstjeneste har to sykehjemssavdelinger.

Somatisk avdeling (Gammelstua)  har 10 pasientplasser og 11 årsverk.

Demensavdeling (Kårstua) har 8 pasientplasser og 9 årsverk.

 

Hovedarbeidsområder:

- ordinære sykepleieroppgaver

- oppgaver i digitalt fagsystem

- delta i hjemmevakstordning ved behov

 

Kvalifikasjonskrav:

- norsk autorisasjon som sykepleier

 

Krav til personlige egenskaper:

- egnethet og interesse for fagområdet

- evne til refleksjon, omstilling og samarbeid

- være fleksibel og initiativrik

- ansvar for egenutvikling ved å søke veiledning og informasjon og videreutvikle sine evner og kunnskap

- medansvar for å videreutvikle tjenesten

 

Vi kan tilby:

- rekrutteringstillegg ( 40 000,00  over tariff)

- nattillegg for sykepleiere (20 000,00 på full stilling)

- stipendordning ved videreutdanning

- gode fagmiljø

- engasjerte og dyktige medarbeidere

 

- Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune se vår hjemmeside

 (https://www.hemnes.kommune.no/etableringstilskudd.523214.no.html)

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- tilsetting på gjeldende vilkår

- medlemskap i KLP

- politiattest av ny dato forevises jf. kommunal helse og omsorgstjenestelov §5-4 ( Skal ikke vedlegges søknaden)

 

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har

bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.

 

 

Søknadsfrist    27.06.2021                                Utlyst dato        08.06.2021                           Vårref                         2086

 

Kontaktperson

Evy Lund, Avdelingsleder, tlf: 75 19 74 41, mobil: 97708285, evy.lund@hemnes.kommune.no