100% fast inspektørstilling ved Hemnes sentralskole er ledig fra 01.01.2020:

Hemnes sentralskole er en 1-10 skole.

Skolen har 160 elever, rektor, inspektør og rådgiver, og i tillegg merkantil ressurs.Hemnes voksenopplæring er underlagt Hemnes sentralskole.

Skolen ligger i fine omgivelser og har verdens beste utsikt mot hav og fjell. Hemnes sentralskole er en utviklingsorientert skole. Realfag, læringsmiljø og praksisorientert undervisning er våre største satsningsområder inneværende periode. Skolen jobber med internasjonalisering og er med i Erasmus + fram til 2021. Skolen er også praksisskole for Nord universitet.

 

Vi søker etter:

- Har pedagogisk og administrativ forståelse

- Har meget god IKT kompetanse, helst pedagogisk IKT kompetanse

- Setter samarbeid skole - hjem høyt

- Har forståelse og interesse for skoleutvikling / kvalitetsutvikling

- Er god til å veilede og inspirere medarbeidere

- Er en god samarbeidspartner, med evne til å kommunisere godt med voksne og barn

 

- Det er tillagt undervisning til stillingen

 

Kvalifikasjonskrav:

- Relevant pedagogisk kompetanse for grunnskole

- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

- Personlig egnethet vektlegges særskilt

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- Lønn og arbeidstid etter avtale

- Medlemskap i SPK med 2 % pensjonsinnskudd

- Politiattest

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

I hht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    13.10.2019                                Vårref                  1965

 

Kontaktperson

Tore Wetting, Rektor, tlf: 75 19 78 81, mobil: 990 07780, tore.wetting@hemnes.kommune.no

Rolf Arne Westgaard, Enhetsleder, tlf: 75 19 79 92, mobil: 913 03390, rolf.arne.westgaard@hemnes.kommune.no