Ledig 100% fast stilling som rektor ved Hemnes sentralskole fra 01.03.2021:

Hemnes sentralskole er en 1-10 skole med 156 elever. Rektor er skolen sin øverste leder og er også leder for Hemnes

voksenopplæring. Skolen ligger i fine omgivelser og har en flott beliggenhet. Området er velegnet til å drive undervisning i og

skolen har en egen lokal læreplan for dette. Kommunen satser på barn og unge og arbeider med et stort prosjekt under navnet "God oppvekst i Hemnes".

Skolene i kommunen er også med i et kompetansehevende antimobbeprosjekt under navnet BRY DEG!

Dette ledes av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Hemnes sentralskole har egne satsingsområder. Inneværende skoleår er det 

et sterkere fokus på læringsmiljø/klasseledelse og innfasingen av fagfornyelsen (ny læreplan).

 

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

- Pedagogisk og administrativ ledelse

- Personalledelse

- Samarbeid skole - hjem

- Skoleutvikling og systemarbeid (kontinuerlig forbedring)

- Drift og forvaltning

 

Kvalifikasjonsvilkår:

- Relevant pedagogisk kompetanse

- Relevant erfaring med skoleledelse

- Utdanning i skoleledelse. Dersom utdannelse mangler må søker være villig til å kunne påta seg dette

- Vilje og evne til å bidra i kommunens overordnede skoleutvikling

- Kunnskap om budsjett, økonomistyring, IKT og personalledelse

- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

- Vi vektlegger dine personlige egenskaper i rekrutteringsprosessen

 

Som rektor er du en del av Enhetsleder skole sitt lederteam. Lederteamet jobber bl.a. med å

nå de mål som skoleeier har skissert ned i strategisk plan for skolene (Læringslyst og kvalitet 2014-2022)

 

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- Lønn og arbeidstid etter gjeldende avtaleverk

- Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)

- Politiattest

 

- Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune se vår hjemmeside

 (https://www.hemnes.kommune.no/etableringstilskudd.523214.no.html)

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

I h.h.t. off.loven § 25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkerne har

bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    05.02.2021                                                       Vårref                         2065

 

Kontaktperson

Rolf Arne Westgaard, Enhetsleder, tlf: 75 19 79 92, mobil: 913 03390, rolf.arne.westgaard@hemnes.kommune.no