Ledig stilling:

100% fast - f.o.m. 01.02.22

Det er ledig fast stilling som styrer ved Hemnes barnehage. Hemnes barnehage har til sammen ca. 12 årsverk, har pr. tiden 66 barnehageplasser i bruk.Barnehagen er dimensjonert for 72 plasser totalt. Barnehagen er fordelt på to bygg som ligger nært hverandre, men samme uteområde.

Barnehagen har et stort og variert uteområde og har mange fine turmuligheter rett i nærheten.

Enhet barnehage har fokus på utvikling og lærende nettverk. Det gjennomføres nettverksmøter for alle faggruppene på tvers av barnehagene. Tydelig ledelse har prioritet, og kommende prosjekt neste år er lederutvikling. Det er et nært samarbeid mellom barnehagestyrerne, og det gjennomføres jevnlig møter med ledelsen. Enhet barnehage har sertifiserte COS-veiledere som gjennomfører COS-veiledning for foreldre. Enhet barnehage har to spesialpedagoger og en kommunal logoped, som yter tjenester i barnehagene.

Kvalifikasjonskrav:

 • bachelor som førskolelærer / barnehagelærer
 • eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig pedagogisk kompetanse.

Vi ser etter søkere som:

 • er fremtidsrettet og utviklingsorientert, og evne til å lede utviklingsarbeid i barnehagen
 • har evne til å arbeide selvstendig og målrettet, og er tydelige i sin lederrolle
 • har gode samarbeidsevner
 • har et reflektert forhold til barn, barns medvirkning og læring
 • har ledererfaring, og som tør å være en tydelig leder
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • lønn etter avtale
 • tilbyr 5 ekstra fridager pr. år, kompensasjon kveldsmøter
 • tilbyr gjennomføring av styrerutdanning, gjennom Udir
 • medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd
 • før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Lov om barnehager §19, og opplæringsloven §10-9 (Skal ikke vedlegges søknaden).

Hemnes Kommune tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune se vår hjemmeside

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no
Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist    28.01.2022                                                    Vårref                  2169
Kontaktperson
Heidi Lien
Enhetsleder
Tlf: 95173024
E-post heidi.lien@hemnes.kommune.no