100% fast - f.o.m. 1.5.21

Vil du være med å utvikle fremtidens oppvekst og helsetjenester i Hemnes kommune?
Hemnes kommune er i en omstilling og våre tjenester skal nå planlegges for fremtiden.
Hemnes kommune prioriterer arbeid med barn og ungdom og etablerte i 2019 prosjektet "God oppvekst i Hemnes".
Prosjektet skal blant annet bidra til at tjenester på barn og ungefeltet samarbeider på en koordinert og helhetlig måte.
Psykologen vil organisatorisk være plassert i enhet helse og velferd i enhetslederens stab.


Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:
Psykologen skal bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. I dette ligger
helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon, samt behandling og oppfølging av
psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. Dette gjelder enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og
lokalmiljø. Psykologen skal bidra til økt kompetanse blant ansatte, være veileder/rådgiver og bistå i den daglige
samhandlingen rundt pasienten/brukeren.
Psykologen skal samhandle med både helsetjenestene og oppveksttjenestene om planverk og utredninger innen
fagfeltet.
Psykologen vil dermed jobbe både på individnivå og systemnivå, og har stor påvirkning til å forme sin egen arbeidsdag.

Vi kan tilby:
-et spennende nybrottsarbeid i et fagfelt i sterk utvikling
-tverrfaglig arbeidsmiljø
-engasjerte, trivelige og positive medarbeidere
-gode muligheter for kursing og videreutdanning

Vi ønsker søkere som:
-har en uredd innstilling, er motivert og er engasjert i fht. tjenesteområdet
- har gode samarbeidsevner og høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen
-har engasjement og positiv tilnærming til fagmiljø og arbeidsmiljø
- har evne til tverrfaglig arbeid og selvstendig arbeid

Kvalifikasjonskrav:
- Krav om offentlig godkjent psykolog eller psykologspesialist
- krav om tilfredsstillende politiattest, jfr.helsepersonelllovens §20a
- må ha førerkort kl B

Tilsettings- og lønnsvilkår:
-lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
- gunstig pensjonsordning
-personlig egnethet, evne til tverrfaglig arbeid, gode samarbeidsevner og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved
ansettelse.

Søknad sendes
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no


Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no


Søknadsfrist 30.04.2021 Vårref 2080

Kontaktperson
Siv Bårdsen, Enhetsleder, mobil: 41310037, SIV.BARDSEN@HEMNES.KOMMUNE.NO