Ledig stilling:

Prosjektstilling 100 % i helsestasjon, med mulighet for fast tilsetting. 01.09.20 - 31.08.21

Hemnes kommune prioriterer arbeidet med barn og ungdom og etablerte i fjor prosjektet "God oppvekst i Hemnes".

Prosjektet skal blant annet bidra til at tjenester rettet mot barn- og ungefeltet samarbeider på en koordinert og helhetlig måte.

Kommunen har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å styrke og utvikle helsestasjon- og skolehelsetjenesten, der formålet er å utvikle et bredt tilbud for barn og unge og deres familier.

Hovedarbeidsområdet er å etablere helsestasjon for ungdom og følge opp kommunens ungdom på videregående

skole. Prosjektet innebærer nært samarbeid med blant annet kommunepsykolog, legetjeneste, skolehelsetjenesten og videregående skole.

Tjenestene for barn og unge i Hemnes er under utvikling og det kan derfor bli aktuelt at stillingen endres til 100 % fast ansettelse.

 

Organisering:

Stillingen er underlagt enhet helse og velferd og rapporterer direkte til enhetsleder.

Kvalifikasjonskrav:

- Godkjent helsesykepleier eller under utdanning til helsesykepleier eller sykepleier med erfaring fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten

- Relevant videreutdanning knyttet til familier, barn og unge eller relevant arbeidserfaring med barn og unge

- Søker må ha førerkort for klasse B

 

Vi søker etter en person med:

- høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelse

- evne til å bygge relasjoner

- gode kommunikasjon- og samarbeidsevner

- evne til å foreta vurderinger basert på faglige og systemiske betraktninger

 

Vi tilbyr:

- godt og spennende arbeidsmiljø

- utfordrende arbeidsoppgaver

- aktive og engasjerte medarbeidere

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- lønn og arbeidstid etter gjeldende tariff og avtaleverk

- medlemskap i pensjonskassen KLP

- det kreves at det forevises fersk politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen

- søker må kunne disponere egen bil i tjenesten

- før tilsetting kan intervju og innhenting av referanser bli aktuelt

- attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist 16.08.2020 Vårref 2037

 

Kontaktperson:

Siv Bårdsen, Enhetsleder, mobil: 41310037, SIV.BARDSEN@HEMNES.KOMMUNE.NO