Enhet for Tekniske tjenester har ansvar for blant annet forvaltning av kommunens eiendommer, kommunaltekniske anlegg (vei, vann, avløp og park), landbruk, næringsarbeid, samt plan- og byggesak. Enheten består av ca. 70 dyktige medarbeidere, og har et driftsbudsjett på ca. 46 mill. kr.

 

Enhetslederen inngår i rådmannens ledergruppe, og rapporterer direkte til rådmannen.

 

Som vår nye enhetsleder må du være utviklings- og resultatorientert.  Å utvikle medarbeiderne og opprettholde et godt og kompetent arbeidsmiljø er vesentlig. Kjennskap til samspillet mellom politikk, administrasjon og fag vil være en fordel.

 

Hovedarbeidsområder:

Stillingen vil omfatte aktiv deltakelse i arbeid med utviklings- og forvaltningsoppgaver. Enhetsleder må ha fokus på kontinuerlig utvikling av organisasjonen, daglige utfordringer, samt oppfølging av planer og vedtak som fattes politisk.

 

Kvalifikasjonskrav:

Ønsket bakgrunn:

- høyere relevant utdanning

- ledererfaring

- relevant erfaring fra ett eller flere av de områder enheten omfatter

 

Ønskede lederegenskaper:

- utviklingsorientert og samlende

- gode kommunikasjonsevner

- tydelig og trygg

- strukturert og handlekraftig

- samarbeidsorientert

 

Vi kan tilby:

En spennende og utviklende lederstilling med gode muligheter til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling.

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

Kommunen har konkurransedyktige betingelser - lønn etter avtale.

 

Hemnes kommune ønsker at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen og oppfordrer derfor interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

 

 

Søknadsfrist    15.08.2019                                Vårref                  1958

 

Kontaktperson

Amund Eriksen, Rådmann, tlf: 75197000, mobil: 41475680, amund.eriksen@hemnes.kommune.no