100% vikariat - 01.04.2020 - 01.04.2021

 

Barneverntjenesten har i dag 6 årsverk, derav en barnevernleder, fire saksbehandler og en merkantil. Vi jobber etter generalistmodellen. Det vil si at alle saksbehandlere jobber både med melding, undersøkelse og oppfølging av tiltak, samt fosterhjemsoppfølging. Samtidig legges det til rette for spesialisering ut fra kompetanse/ interesse. Kontorsted er Korgen der vi er samlokalisert med kommunens tjeneste for familieveileder, helsestasjon og legekontor.

 

Hovedarbeidsområder:

- Saksbehandling, oppfølging og råd- og veiledning etter Lov om barneverntjenester

- Legge til rette for barns medvirkning

- Stille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser

- Ivareta familiens rettsikkerhet og påse at lovkrav overholdes

- Oppfølging av akuttsaker

- Tett samarbeid med familiene samt offentlige og private samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

- 3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog og sosionom

- Erfaring fra arbeid med barn og familier

- God kjennskap til barnevernloven og forvaltningsloven

- God barnevernfaglig forståelse

- Erfaring med kartleggingsverktøy.

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Førerkort kl. B. og kan disponere privat bil i tjenesten

 

Krav til personlige egenskaper:

- Egnethet og interesse for fagområdet

- Evne til refleksjon, omstilling og samarbeid

- Være fleksibel og initiativrik

- Ansvar for egenutvikling ved å søke veiledning og informasjon og videreutvikle sine evner og kunnskap

- Medansvar for å videreutvikle tjenesten

 

Personlige egenskaper:

- Du utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet

- Du har god forståelse av hva god brukermedvirkning innebærer

- Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, og utviser fleksibilitet og prioritering med tanke på arbeidsoppgaver

- Erkjennelse av hvordan du påvirkes av sterke møter, høyt arbeidstempo og tidsfrister, og verktøy for å håndtere dette.

 

Vi kan tilby:

- En barneverntjeneste i utvikling.

- Et godt arbeidsmiljø med spennende mennesker, mye erfaring og kompetanse.

- En av de mest meningsfylte oppgaver i offentlig forvaltning.

- Fokus på faglig utvikling og ny kunnskap.

- Dedikerte og engasjerte kollegaer som trives godt sammen.

- Fleksibel arbeidstid.

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- Lønn og arbeidstid etter gjeldende tariff og avtaleverk

- Medlemsskap i pensjonskassen KLP

- Politiattest ved tilsetting

 

Attester på praksis og utdanning tas med til intervju

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    31.01.2020                                                           Vårref                  1984

 

Kontaktperson

Torill Pauline Walla, Barnevernsleder, mobil: 91618174, torill.walla@hemnes.kommune.no