100% fast stilling for snarlig tiltredelse

 

Hemnes kommune har ledig stilling som barnevernleder, og er derfor på leting etter en person som har et brennende hjerte for barn og unge, og med god kompetanse innen barnevernfaglig arbeid.

Hemnes kommune deltar i et spennende to-årig veiledningsprosjekt i regi av Bufdir. Prosjektet skal bidra til systematisk utvikling og forbedring av tjenesten. Som barnevernleder i Hemnes kommune vil du være leder for en kompetent og motivert personalgruppe.

Hemnes kommune er i gang med å etablere et stort flerårig prosjekt som heter "God oppvekst i Hemnes". Samarbeid og samhandling på tvers i hele kommunesamfunnet, skal bidra til å gjøre Hemnes til en enda bedre oppvekstkommune. Vi håper den nye barnevernslederen kan bli en viktig og aktiv aktør i dette spennende utviklingsarbeidet!

 

Hovedarbeidsområder:

- faglig og administrativt ansvar for barnevernstjenesten

- personal- og budsjettansvar

- saksbehandling og oppfølging

- utvikle barnevernet i tett samarbeid med de andre fagtjenestene i kommunen

- stillingen rapporterer til enhetsleder for Enhet Helse og velferd

 

Kvalifikasjonskrav:

- relevant utdanning fra universitet/høgskole

- arbeids- og ledelseserfaring fra barnevernfaglig arbeid blir vektlagt

- evne og lyst til å arbeide i en hektisk hverdag, med krevende utfordringer

- vi ønsker en leder som kan lede og veilede i forhold til aktiviteten i tjenesten 

- du må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig være god på samarbeid både internt og eksternt

- du har øye for kontinuerlig forbedring i tjenesten, og evner å få andre med deg

- personlig egnethet

 

Vi kan tilby:

- spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver

- faglige utviklingsmuligheter

- dyktige medarbeidere

- fleksitidsordning

- god pensjonsordning

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- lønn etter avtale

- tilsetting på gjeldende vilkår

- politiattest ved tilsetting

- krav om gyldig førerkort og disponere bil

 

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    12.08.2019                                 Vårref                  1957