100% fast - f.o.m. d.d.

Beskrivelse:

Barneverntjenesten har i dag 6 årsverk, derav en barnevernleder, fire saksbehandlere og en merkantil. Vi jobber etter

generalistmodellen. Det vil si at alle saksbehandlere jobber med melding, undersøkelse og oppfølging av tiltak, samt

fosterhjemsoppfølging. Kontorsted er Korgen der vi er samlokalisert med familieveileder, helsestasjon og legekontor.

 

Hovedarbeidsområder:

- saksbehandling, oppfølging, og råd og veiledning etter Lov om barneverntjenester

- legge til rette for barns medvirkning

- ivareta familiens rettsikkerhet og påse at lovkrav overholdes

- tett samarbeid med familiene, samt offentlige og private samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjonskrav:

- ønskelig med 3-årig sosialfaglig utdanning. Annen relevant høyere utdanning og erfaring kan vurderes

- erfaring fra arbeid med barn og familier

- ønskelig med god barnevernfaglig forståelse og kompetanse

- erfaring med kartleggings- og endringsarbeid - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (minimum B2)

- førerkort kl. B, og må disponere privat bil i tjenesten

 

Krav til personlige egenskaper:

- du utviser tydelighet, fleksibilitet, kreativitet, respekt og ydmykhet

- du har god forståelse av hva god brukermedvirkning innebærer, og evner å legge til rette for dette

- du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, og utviser fleksibilitet og evner å prioritere med tanke på arbeidsoppgaver

- mestrer å møte mennesker i vanskelige faser på en god og hensiktsmessig måte

- liker å jobbe i en tjeneste preget av høyt tempo, tidsfrister og varierte arbeidsoppgaver

- liker å jobbe selvstendig og i team

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- politiattest ved tilsetting

- lønn og arbeidstid etter gjeldende tariff og avtaleverk

- medlemsskap i pensjonskassen KLP

 

Attester på praksis og utdanning tas med til intervju

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    12.08.2019                                Vårref                  1956

 

Kontaktperson

Rolf Fjellestad, Personalsjef, mobil: 97 09 93 38, rolf.fjellestad@hemnes.kommune.noV