Inntil 4 Lærlingestilling med oppstart: 23.08.21
Ved behov kan dato justeres.

Beskrivelse
Lærlingeperiode i henhold til læreplan
Tilknyttet Opplæringskontoret for Nord-Helgeland

Fag
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
Vei- og anleggsfaget

Inntakskrav
-bestått/tilfredsstiller fagkravene før oppstart

Tilsettings- og lønnsvilkår
Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju
- tilsetting på gjeldende vilkår
- lønn i henhold til tariffavtale
Søkerne kan forvente svar innen 14.05.21

Søknad sendes
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknadsfrist 23.04.2021 Utlyst dato 07.04.2021 Vårref 2082

Kontaktperson
Sølvi Bente Skaga, Personalkonsulent, tlf: 75 19 70 00, mobil: 48 15 48 94, solvi.skaga@hemnes.kommune.no
Synnøve Vikdal Sjøfors, Personalkonsulent, tlf: 75 19 71 42, mobil: 92 29 27 96, Synnove.Sjofors@hemnes.kommune.no