Hemnes kommune har tildelingsavtale for 9 boenheter, som eies av Hemnes boligstiftelse (HBS).

Disse boenhetene er lokalisert til;     

  • 3 stk. Nermogata 27 D-F, på Bjerka
  • 6 stk. Markusmoveien i Korgen (ferdige høst 2020)

Boligene er nyetablerte i 2020, er ca.65 kvm., på ett plan, inneholder 2 soverom, kjøkken, stue og bad, har varmepumpe og gulvvarme. Leilighetene følger dagens byggtekniske krav, som betyr at de har lave fyringsutgifter (strøm), og er funksjonelle for funksjonshemmede. I leiepris inngår hvitevarer, kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygg, utvendig vedlikehold og brøyting av innkjøringsvei.

Skjermbilde.PNG

Tildeling gjøres ut fra en faglig og skjønnsmessig vurdering av behov, oppgitt av søker i søknaden.

For kontrakter på tildelt bolig gjelder:

  • Depositum for 3 mnd. husleie
  • Leiekontrakt inngås for 3 år
  • 3 måneders gjensidig oppsigelsesrett

Søknadsskjema finnes her - Søknadsskjema korttidsbolig.docx

 

Etter tildeling er ikke kommunen part i leieforholdet.

Leiekontrakt inngås direkte mellom leietaker (søker) og Hemnes Boligstiftelse (utleier).

 

Sendes til postmottak@hemnes.kommune.no