Formannskapet i Hemnes vedtok i  møte 14.03.2019 at Korgfjellveien fra Gjeskhågen (p-plass skytterbanen) og opp til parkeringsplassen på Sørhågen skal tas opp i mars.

Veien er nå freset frem til Sætra, og er åpnet for trafikk fra i dag kl 1400 (15.03.2019)

Arbeidet med fresing av  vei og parkeringsplasser videre opp til Sørhågen fortsetter i uke 12.

Det er ikke satt full beredskap på veien, og ved uvær kan veien bli stengt på kort varsel.