Korgfjellveien stengt med bom ved p-plass Sørhågen. Det er meldt store snømengder og vind utover uken, åpning av veien til helga vurderes opp mot værforholdene.

Saken oppdateres ved endring.

17.04.2020 kl 11 00: Det arbeides med opptaking av veien, og vi regner med å åpne veien til toppen i dag ca kl 1500