Kontaktinformasjon

Rektor:

Rektor Kjell Joar Petersen-Øverleir

E-post: kjell.joar.petersen-overleir@hemnes.kommune.no

Sentralbord: 751 97470
SFO: 751 97 476