Vi er kroppen vår. Barn som er fysisk aktiv er mer mottakelig for læring, lek og sosialisering.

"Ved å meste kroppen og fungere godt motorisk har barn et godt utgangspunkt i lek og samvær med andre."

I Korgen fysak barnehage vil vi inspirere alle, både store og små til et liv i bevegelse og en sunn innstilling til mosjon og kosthold. Vi vil vise gleden av aktiv lek og hvor gøy det er å gjøre ting sammen.

Korgen fysak barnehage har fokus på fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold. Vi vil skape en kultur hvor læring foregår gjennom lek og bevegelser både inne og ute.
 

Barnehagen har areal til 72 helplasser.

 

Kontaktinformasjon:

Styrer Merethe Vatshaug

tlf: 75197380 / 48039699

merethe.vatshaug@hemnes.kommune.no