Kommunale satsingsområder

Denne artikkelen er over 5 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De viktigste kommunale satsingsområdene til barnehagene i nærmeste årene framover skal være:

 

a) Være sammen – systematisk kompetanseløft for barnehagene

Være sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagene. Målet er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagene, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes.

 

De frem kjernekomponentene i Være sammen er:

 

 1. Autoritative voksne, som utøver en varm og grensesettende voksenstil

 2. Relasjonsbygging og kommunikasjon

 3. Tidlig innsats

 4. Håndtering av utfordrende atferd

 5. Implementering og organisasjonsutvikling

   

  Være sammen utvikler voksne og barns evne til å bygge relasjoner og ha en moden forståelse av grenser.

  Være sammen skal bidra til at barnehagene blir bedre på å møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagene skal bidra i økt grad til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

  Link til hjemmesiden Være sammen

  b) Barnehagenes egenart.

   

  Barnehagene jobber med å videreutvikle sin egenart. Kommunen har et barnehagetilbud med mangfold, med ulike satsingsområder og fokus. Det kan nevnes som eks. gårds- og frilufts barnehage, natur barnehage osv.   Du vil bli nærmere orientert om og tatt med på råd vedrørende den enkelte barnehages spesielle opplegg og satsing.

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Sist oppdatert 04. juli 2017