Klima- og Energiplan 2/2 (Fakta & analysedel)

Denne artikkelen er over 4 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hensikten med kommunens klima- og energiplan er å synliggjøre utfordringene som Hemnes kommune og dens innbyggere står overfor i forbindelse med den globale klimautfordringen og energi./-ressursforvaltningen.

Planen skal gi retningslinjer for den kommunale planleggingen samtidig som den er viktig i forbindelse med at den enkelte innbygger må motiveres til å tilpasse sin adferd til de utfordringer vi står overfor i disse spørsmålene.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Vedlegg
  • Lenker
klimaogenergiplan_faktaoganalyse_120x162

Sist oppdatert 14. desember 2017