Etter mange arrangement på Samfunnshuset, har det samlet seg mange kjøleskap i Lillesalen. Vi har nå tre skap stående som tar opp mye plass.
Vi ønsker at disse blir hentet av sin e respektive eiere i løpet av desember. Etter jul blir de fjernet.