Norkring.jpg

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av snø og is. Vi oppfordrer derfor publikum til ikke å bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

Med vennlig hilsen
Ingrid Dietrichson
Norkring