Alle som ønsker å bli fosterhjem trenger å få kunnskap om hva det innebærer å være fosterhjem. Til dette benytter fosterhjemtjenestene PRIDE grunnopplæring.  PRIDE er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.  

  • Behovet for flere fosterhjem i Nordland er stort!
  • Barn og ungdom som flytter i fosterhjem er som alle barn og ungdom. De har ulike behov.
  • Vi trenger å rekruttere mange og ulike familier til barn og ungdom i alderen 0 -18 år!

Jente med grønn og blå malte hender.jpgPRIDE lederne på våre kurs består som regel av en av våre konsulenter og en erfaren fosterforelder med PRIDE opplæring. Kurset gjennomføres med 3 helgesamlinger, samtaler i hjemmebesøk mellom hver kurs-helg og arbeid med en egen «livsbok». Kurset strekker seg over 3 – 4mnd. Deltakerne skal ha mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i løpet av kurset.

PRIDE grunnopplæring for potensielle fosterforeldre inneholder også en gjensidig vurderingsprosess. Deltakerne får anledning til å gjennomføre kurset, før den enkelte tar stilling til om de kan og vil bli et fosterhjem. PRIDE lederne skal vurdere om deltakerne fyller de generelle krav for fosterhjem, samt hjelpe deltakerne i sin egen vurderingsprosess. Opplæringen forutsetter at den/de voksne i familien deltar.

Målsettingen med PRIDE er å gi barn en trygg oppvekst, gi familiene en mulighet til å lykkes med oppdraget og øke deres status ved å heve kompetansen.

Kurset inneholder 10 aktuelle tema. Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse er virkningsfulle, og gir deltakerne et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og autentiske fortellinger om biologiske foreldres erfaringer, bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene. Familier som kan anbefales som fosterhjem etter PRIDE opplæring, står klargjort i vår fosterhjemsbase og formidles til kommunal barneverntjeneste ved søknad om fosterhjem.

Neste PRIDE-kurs arrangeres i  Mo i Rana med følgende 3. helgesamlinger:

25. og 26. oktober 14

29. og 30. november 14

17. og 18. januar 15

Vurder å bli fosterhjem! Ikke la det bli med tanken - Ta kontakt med oss for en prat. Vi kan gi ytterligere informasjon om fosterhjemsordningen og veien videre uten at du /dere forplikter dere til noe.

Kontaktinformasjon:

Ring oss på tlf: 466 15 450   *  Besøk oss i Bodø eller Leirfjord

Besøk vår hjemmeside fosterhjem.no/bodo

Send e-post til: fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no

Mvh Bufetat, Fosterhjemstjensten Bodø, Sjøgt. 3 og avdeling Leirfjord