HOVEDOPPTAK I BARNEHAGENE

 BARNEHAGEÅRET 2019/2020

 

 

I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka                                          0-5 år

Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli 0-5 år

Finneidfjord barnehage, Finneidfjord                        0-5 år

Hemnes barnehage, Hemnesberget                           0-5 år

Korgen fysakbarnehage, Korgen                               0-5 år

Tømmerheia naturbarnehage, Korgen                      0-5 år

Frikultbarnehagen, Hemnesberget                             0-5 år   (privat barnehage)

 

De som har fast plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt! Unntak er dersom man ønsker overflytting til annen barnehage eller endring av oppholdstid.

 

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut f.o.m. uke 12.

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Dersom barnet fyller et år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller et år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet blir et år.

Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptaket, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak.

 

Søknad leveres elektronisk i Foresattportalen. Se kommunens hjemmeside (https://www.hemnes.kommune.no/soeke-barnehageplass) for informasjon og lenke til portalen.

 

Søknadsfrist

1. mars 2019!