a1.jpg

Svar på undersøkelsen.

Hemnes kommune ønsker å bygge fiberbasert bredbånd fra Korgen via skolen, Svartmarka og ned Baklandssiden til Bjerka, dette med forbehold om finansiering kommunalt samt tilskudd fra NKOM og at det lar seg gjøre rent praktisk.

Ved evt. oppstart av dette prosjektet vil selve utbyggingen måtte ut på anbud. Dette blir en forlengelse av kommunesamarbeidet mellom Hemnes og Hattfjelldal og vil inngå i driftsselskapet Villmarksnett. Hovedtrase vil inngå i prosjektet med nedleggelse av kundeslanger til eiendommene. Videre derfra og inn til den enkelte bygning som skal ha tilknytning er den enkeltes ansvar. Dette innebærer at kommunen/entreprenør stiller med prosjektering, utstyr og teknisk arbeid - og innbyggerne som ønsker fiberbredbånd foretar anleggsarbeidet inn siste stykket til husvegg.

I den forbindelse ønsker vi å vite hvem som er interesserte i tilknytning til fiberbredbånd blant innbyggere langs veien på Baklandssiden ned til Valla/Bjerka. Vi trenger informasjon om det er interesse for fibertilknytning/bredbånd, dette for å kunne detaljplanlegge på en god måte.

Ved spørsmål, ta kontakt med

Terje Nilsen, terje.nilsen@hemnes.kommune.no
Tlf:  957 22 477

eller

Sissel Andersen
sissel.karin.andersen@hemnes.kommune.no,
Tlf: 476 66 695