Høring på å flytte mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole med virkning fra 01.08.18.

Høringen(e) sendes til:

Hemnes kommune,
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

eller elektronisk til: Postmottak@hemnes.kommune.no

Høringer må være i postmottak senest fredag 20.04.18