Hemnes kommune yter tjenester til personer med utviklingshemming. Det er etablert bofellesskap både i Korgen og på Hemnesberget der personer bor i egne leiligheter med tilgang til fellesareal og døgnbemanning.

Noen av tjenestemottakerne er i en alder der deres psykiske og somatiske helse endrer seg. Dette bidrar igjen til behov for endringer i tjenestetilbudet. Kommunen som tjenesteyter ønsker å kunne gi et helhetlig og forutsigbart tilbud uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Det har derfor over tid vært jobbet med etablering av nytt bofellesskap på Aspmoen i Korgen. Målgruppen for dette bo- og tjenestetilbudet er eldre utviklingshemmede som har behov for et mere tilpasset tilbud.

Bofellesskapet har 4 leiligheter og fellesareal og er døgnbemannet med kvalifisert personell.

I løpet av høsten har de første beboerne flyttet inn og trives godt i sine nye leiligheter.

bofellesskap.png

Bilde 1: Jan Olav Spjelkevik trives godt i sin nye leilighet.

Bilde 2: Ellen Agnete Brygfjell og Mayliss Lien trives i jobben i det nye bofellesskapet.

Bilde 3: Bofellesskapet har fått lyse og trivelige fellesareal