Prioritering av følgende områder vektlegges særlig sterkt: Digitaliserings- og utviklingskompetanse, personaloppfølging og oppfølgingen av ungdommen i Hemnes gjennom prosjektet Ung i Hemnes.

For å understøtte dette er følgende endringer gjennomført f.o.m. 1.2.19:

Sissel Andersen innehar fra denne dato rollen som assisterende rådmann. Hun har fortsatt ansvaret for staben.

Rolf Fjellestad innehar personalsjefrollen samt ansvar for kultur og oppfølging av Ung i Hemnes.

 

Korgen 1.2.19

Amund Eriksen

Rådmann