Målgruppe

Tilbudet gjelder alle.

Formål

Målet med legetjenesten er å forebygge, diagnostisere, behandle og rehabilitere fysisk og psykisk sykdom, skade og / eller funksjonshemning.

Kommunelege / smittevernlege

Kommunelege / smittevernlege er Robert Novak

 • Telefonnummer:
  • 75 19 70 90 (Korgen legekontor på dagtid)
 • Besøksadresse: Korgen legekontor,
  • Parkveien 1, 8646 Korgen
 • Postadresse:
  • Legekontoret i Korgen er Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Legekontoret Hemnesberget

 • Leger på Hemnesberget er:
  • Anders Bolstad Storetvedt
  • Marlene Künne
  • Det er 2 fastlegehjemler på Hemnesberget som ikke er besatt. Det er for tiden legevikarer i disse to.
    
 • Lokalt telefonnummeret til legekontoret på Hemnesberget er:
  • 75 19 74 00
 • Telefonnummeret for øyeblikkelig hjelp er: 
  • 116117 (Rana legevakt)
 • Besøks- og postadresse til Legekontoret på Hemnesberget er:
  • Skolegata 3, 8640 Hemnesberget
 • Åpningstidene følger vanlig kontortid i Hemnes kommune

Legekontoret Korgen

 • Leger i Korgen er:
  • Robert Novak,
  • Åse Valla
  • Svenja Dietrich
 • Telefonnummeret til legekontoret i Korgen er:
  • 75 19 70 90
 • Telefonnummeret for øyeblikkelig hjelp er:
  • 116117( Rana legevakt)
 • Besøksadresse til Legekontoret i Korgen er:
  • Parkveien 1, 8646 Korgen
 • Postadresse til Legekontoret i Korgen er
  • Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Timebestilling

Timebestilling legekontor:
Korgen  |  Hemnesberget

Legevakt hele døgnet
Tlf: 116 117