Helsestasjonene i Hemnes kommune

Helsestasjonen på Hemnesberget:

 • Helsesykepleier Maiken Juvik  
  • Tlf. 75 19 74 12 / 94 34 821 0
  • Helsestasjonen Hemnesberget og Finneidfjord skole.
 • Jordmor Bjørg Strandheim Nilsen
  • Tlf. 75 19 74 13 / 95 85 63 84
  • Svangerskapsomsorg
 • Helsesykepleier Bodil Olufsen,
  • Tlf. 91 66 85 73
  • Skolehelsetjenesten Hemnes sentralskole

Helsestasjonen i Korgen:

 • Ledende helsesykepleier Berit Bang Andersen
  • Korgen og Hemnesberget helsestasjon 
  • Telefonnummer 75 19 70 95 / 91 85 72 07
 • Helsesykepleier Reidun Ressem Christiansen
  • Tlf. 75 19 70 95 / 92 40 11 96
  • Helsestasjonen Korgen, Bleikvassli og Bjerka skole
 • Sykepleier Kristin Berglund
  • tlf.nr: 75 19 70 98 / 95 24 48 25
  • Helsestasjon Korgen
 • Helsesykepleier Bodil Olufsen
  • Tlf. 91 66 85 73
  • Skolehelsetjenesten Korgen sentralskole
 • Jordmor Bjørg Strandheim Nilssen
  • Tlf. 75 19 70 96 eller 95 85 63 84
  • Svangerskapsomsorg

Helsestasjonen - Hemnesberget og Korgen

 • Foreldreveileder Fred Arne OIsen
  • Tlf. 75 19 74 16 eller 95 81 37 01
 • Familieterapeut Stine Therese Nilsen
  • Tlf. 75 19 74 11 eller 98 63 38 93
  • Barne- og unge
  • Pårørendekontakt

Helsestasjonstilbudet

Helsestasjonstilbudet tar utgangspunkt i Veileder for helsestasjonen, -retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Og Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.

Målet er at foreldre opplever mestring i foreldrerollen og å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn. Helsestasjonen skal bidra til å forbygge og identifisere risikofaktorer for utvikling av fysisk og psykiske helseproblemer.

Vi tilbyr vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet.

Dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten kan du lese veileder for helsestasjonen. Og Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.