Helsestasjonene i Hemnes kommune

Helsestasjonen på Hemnesberget:

 • Helsesøster Berit Bang Andersen 
  • Telefonnummer 75 19 74 12 / 91 85 72 07
 • Besøks- og postadresse: Skolegata 3, 8640 Hemnesberget.
 • Jordmor Bjørg Strandheim Nilsen
  • Telefonnummer 75 19 74 13 / 95 85 63 84
 • Helsesøster Bodil Olufsen, 91 66 85 73
 • Sykepleier Elisabeth Foss

Helsestasjonen i Korgen:

 • Ledende helsesøster Reidun R. Christiansen 
  • Telefonnummer 75 19 70 95 / 92 40 11 96 
 • Helsesøster Kristin Berglund
  • tlf.nr: 75 19 70 98 / 95 24 48 25
 • Besøks- og postadresse: Parkveien 2, 8646 Korgen

Familieveiledere:

 • Besøksadresse: Parkveien 2, 8646 Korgen
 • Postadresse: Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
 • Familieveileder Fred Arne Olsen Telefonnummer 75197416 / 95813701 
 • Besøks- og postadresse: Skolegata 3, 8640 Hemnesberget

Formålet med helsestasjonstjenesten - skolehelsetjenesten
Formålet med helsestasjonstjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Målgruppe
Barn 0 - 20 år.

Hva kan helsestasjonen hjelpe deg med?
Helseundersøkelser og rådgivning individuelt og i grupper
Familieveiledning
Vaksinering av barn og ungdom
Veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon
Rekvirering av prevensjonsmidler for unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år
Vaksinering ved utenlandsopphold - alle aldre
Influensavaksinering - risikogrupper
Hørselstester - alle aldre
Smittevern
Miljørettet helsevern i skole og barnehager

Ovennevnte liste er ikke utfyllende. Dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten kan du lese Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Telefonlinjen 800TRYGG (eller 800 87944) – er et hjelpetilbud for barn og unge som har behov for å snakke om vanskelige opplevelser knyttet til voksnes rusmisbruk, eller andre forhold som har med rus å gjøre. Det er Lade Behandlingssenter i Trondheim som betjener tilbudet.