Fylkesmannen mener at kommunen ikke har lov til å endre løype 9 selv om den ble vedtatt på feil grunnlag: "Vi ser at det er en fordel at snøscooterløypa legges utenom eksisterende skiløype, men dette kan ikke gi grunnlag for å flytte løypa uten noen form for prosess og uten hjemmel i kommunens forskrift. Friluftsinteressene i området knytter seg ikke bare til selve skiløypa."

Til det må vi fra kommunen bemerke at det er beklagelig at det ble en misforståelse rundt GPS-loggene, men den traseen som nå brukes er den som ble lagt til grunn ved konsekvensanalysen og planbeskrivelsen for løypa da den var på høring høsten 2016. Det er derfor direkte feil å påstå at det ikke har vært en prosess ang. løypetraseen slik den nå er lagt om.

Fylkesmannen har også besluttet å ikke gå videre med anmodning om oppnevning av settefylkesmann for å avgjøre spørsmålet om oppsettende virkning. Hele brevet kan du lese her.