Frist for innlevering av scootersøknader til første møte i nemda er mandag 22.10.12

Har du spørsmål, ring sentralbordet  tlf: 75197000