Frikult.png

Hemnes Frikult barnehage                                                

Besøksadresse/postadresse: Juvikveien 42, 8640 Hemnesberget

Styrer: Maria Braaten

E-post: mb@frikult.no

            fkbh@frikult.no   

Telefon: 971 95 288

Frikultbarnehagen har to avdelinger, med barn fra 0 - 6 år. Barnehagen har 30 helplasser, og har for tiden ledig kapasitet. Barnehagen har omlag 6 årsverk. Alle de faste ansatte er faglig utdannet.

Avdelingslederne er henholdsvis en førskolelærer og en frilufts pedagog, som begge har videreutdanning i spesial pedagogikk.

Barnehagen er privat, og har satsing på natur og friluftsliv.

Barnehagen følger rammeplanen og kommunens vedtekter på lik linje med de andre barnehagene, og samarbeider også med kommunens øvrige etater.