Hemnes kommune åpner fra og med 18. januar med noen begrensninger i grupper med følgende åpningstider: 

Korgen

Tirsdager kl. 17.00 - 19.00 Familiebad*
Tirsdager kl. 19.00 - 21.00 9. og 10. klassetrinn
Torsdager kl. 17.00 - 19.00 5. og 6. klassetrinn
Torsdager kl. 19.00 - 21.00 7. og 8. klassetrinn

*Familie: Barn under 12 år sammen med foresatte. Ved familiebad - max 20 personer og vi følger først til mølla prinsippet.

Hemnesberget

Som normalt med opptil ca. 20 stk. samtidig.