Hemnes kommune skal i løpet av 2020 bygge ut et høyhastighets fibernett mellom Korgen rådhus ned Baklandssiden til Bjerka, med sidestrekninger ned til Røssåauren og Valla.

Bredbåndsløsningen skal sikre tilførsel av bredbåndstjenester til næringslivet og private. Hemnes kommune vil stå som eier av den strekningen som blir bygd og Villmarksnett vil drifte denne fiberen i etterkant.

Eltel Networks AS har fått hovedentreprisen og skal stå for utbyggingen. Det skal pløyes/graves ned fiberrør som skal inneholde «stamfiber» og rør/fiber til husstander/fritids eiendommer. Det skal også monteres termineringsskap/kummer på angitte steder.

FTTH skal leveres fra noder ved rådhuset i Hemnes og nodeskap ved Bjerka barnehage.

Ferdigstillelse fra entreprenør innen 01.11.20

 

 

For mere informasjon om denne saken kontaktes terje.nilsen@hemnes.kommune.no eller telefon 95 72 24 77

 

Dokumenter i saken:

Kartutsnitt Plan_Baklandet_Bjerka. PDF document ODT document

Kartutsnitt Plan_Baklandet_Korgen. PDF document ODT document