Ferievikarer sommeren 2020 i Omsorgssektoren:

Har du godt humør og arbeidslyst, er du omsorgsfull og samarbeidsvillig, og gjerne erfaring fra lignende arbeid? Da er det nettopp deg vi trenger!

Omsorgstjenestene og Miljøtjenesten trenger ferievikarer, og aller mest i perioden 22.06-16.08. Hvis du binder deg for 6 uker i full stilling når vi trenger deg, vil du få særdeles gunstige lønnsvilkår!

KORGEN OMSORGSTJENESTE

- Hjemmesykepleien

- Boliger med heldøgns bemanning

- Sykehjemsavdelingene

- Kjøkken

-I hjemmetjenesten må du ha førerkort.

 

HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE

- Hjemmesykepleien

- Boliger med heldøgns bemanning

- Sykehjemsavdelingene

- Kjøkken                              

- I hjemmetjenesten må du ha førerkort.

 

MILJØTJENESTEN (tjenesten for utviklingshemmede)

- Bofellesskapene Villmoneset, Aspmoen, Prestegårdshagen og Barneavlastninga

- Det kan være en fordel om du har førerkort.

 

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT

7064313/75197046 Karin Flostrand

 

Av søknaden må det fremgå:

- Alder

- Utdanning og praksis

- Om du har førerkort og disponerer bil

- Tidspunkt i perioden du ikke kan jobbe, når du kan begynne

- Om du behersker norsk muntlig og skriftlig

- Referanser

- Hvordan vi kan treffe deg (telefonnummer og e-post)

- Om du sender jobbsøknad til flere av sektorene, og hvor du da helst vil jobbe

- Gyldig politiattest skal forevises

- Negativ MRSA-attest vil etterspørres til søkere i målgruppen

 

Formell fagkompetanse og medikamentkompetanse ønskes i alle sektorene, men andre kan også søke!

 

Søknaden sendes:

Elektronisk via Hemnes kommune sin hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Det forventes at du kan jobbe når vi trenger deg, hovedsaklig i perioden 22.06-16.08.2020

Ingen søknadsfrist, søknadene vil bli fortløpende vurdert og søkerne kontaktet!

 

 

Kontaktperson

Ragnhild Fineide, Sektorleder Korgen omsorg, tlf: 75 16 39 50, mobil: 951 81 676, ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no

Karin Flostrand, Avdelingsleder, tlf: 970 64 313, mobil: 970 64 313, karin.flostrand@hemnes.kommune.no (brukerstyrt personlig assistent)

Mai-Britt Karlsen, sektorleder, mobil: 95076163, mai-britt.karlsen@hemnes.kommune.no

Vigdis Reinholdtsen, Sektorleder Hemnes omsorg, tlf: 75 19 74 50, mobil: 976 99 277, Vigdis.Reinholdsen@hemnes.kommun