Endring i omsorgstjenestens ledergruppe

Publisert

Fra 01.01.2022 blir det endring i omsorgstjenestens ledergruppe. Evy Lund går av med pensjon, og Vigdis Reinholdtsen går inn i stillingen som avdelingsleder for sykehjemsavdelingene på Hemnesberget.

Ragnhild Fineide får utvidet ansvarsområde og skal være sektorleder for både Hemnesberget og Korgen omsorgstjeneste. Ragnhild vil ha kontorsted på begge omsorgssentrene.


Med hilsen

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder omsorgstjenesten