Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
29. mai kl. 12:04

Adgangskontroll på sykehjem og bemannede boliger - endring fra 01.06.2020

Les mer clear
error_outlinePublisert:
27. mai kl. 09:16

Vårflom - fare for store vannmengder i tiden fremover

Les mer clear
Hjem

Endelig vedtatt arealplan - Detaljregulering for Røssvassbukta nord

Detaljregulering for Røssvassbukta nord ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt av Hemnes kommunestyre i møte 23.06.16 sak 39/16. Plandokumentene finnes på Hemnes kommune sine nettsider under kunngjøringer.

Forslagsstiller Johnny Røssvassbukt har bedt Hemnes kommune om å utarbeide detaljregulering for hytteområde i Røssvassbukta. Planen omfatter dagens reguleringsplan for Elvbakkneset. Planen krever konsekvensutredning både på grunn av størrelsen og LNF - formålet i kommuneplanens arealdel. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med at det ble meldt planstart.

Kommentarer til innkomne uttalelser ligger under saksdokumenter på Hemnes kommune sine nettsider. I uttalelse fra Statkraft var ønsket at alle deres arealer skulle reguleres jf. § 11-7 punkt 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Etter samtaler med Fylkesmannen ble det avgjort at området må ligge som LNF i planen. Det vil være mer aktuelt i overordnede planer å etterkomme uttalelsen.

Vedtak av reguleringsplan er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens kapittel VI, og kan påklages. Ved mer informasjon om klage kontaktes saksbehandler. Frist for å klage settes er 3 uker fra det tidspunkt denne underretning mottas. En eventuell klage skal oversendes til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN.

 

Plandokumenter:

00 Vedtatt Plankart.pdf

00 Vedtatt Planbestemmelser.pdf

00 Vedtatt Planbeskrivelse og KU.pdf