Dispensasjon snøscooter 2020

Publisert , Oppdatert 25. november 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Søknad om dispensasjon for isfiske vil ikke bli behandlet i kommende sesong.

Andre dispensasjonssøknader fra motorferdselloven skal sendes inn digitalt via https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5251&externalid=1832

 

Plan for snøscooterløyper på Hemnes har vært på høring og skal behandles av kommunestyret i desember. Det legges opp til en utvidet rastesone på de største islagte vannene(100m).