Vi minner om at søknadsfristen for å søke SFO skoleåret 2020/2021 er 01.05.20.

Til informasjon: Når det gjelder valget tilleggsplass så må man ha valgt enten helplass eller halv plass på SFO for å kunne benytte tilleggsplass.

Nedenfor følger link til søknadsskjema som også ligger på Hemnes kommunes hjemmeside:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2895&externalId=1832