Hemnes kommune ble i går, 28.10 – gjort kjent med at det foreligger en smittesituasjon i Rana kommune som er konsertert rundt 5 personer i samme husstand. Smittekilde er avklart og alle 5 personer er i isolasjon. Da denne situasjonen tilfeldig vis har omfang mot 3 skoleklasser i 3 skoler i kommunen, vil smittesporingsarbeidet ta noe tid, men har høy prioritet. Denne situasjonen betegnes ikke som et stort smitteutbrudd. Nærkontakter vil bli kontaktet og får veiledning på hvordan de skal forholde seg videre.

Nærkontakt:
Er en som har vært i kontakt med smittet person nærmere enn 2 meter over 15 minutter eller person som har hatt fysisk kontakt med smittet, gjennom klemming eller kroppskontakt.

Nærkontakt skal være i karantene i 10 dager og skal ta Corona-test ved symptomer på sykdom. Hvis testresultat viser positivt resultat, skal karantene endres til isolasjon. Det er viktig å understreke at nærkontakter til nærkontakt (eks foreldre og søsken) ikke skal i karantene.

Les mer om dette på helsenorge.no - >

Ved mistanke om smitte:

Dersom noen har mistanke om å være smittet, er det første tiltaket å ta kontakt for testing hvis det er symptomer på sykdom.
I denne lenken finner du kriterier for testing ->

Hemnes kommune – Coronaberedskap:

Corona-gruppen i kommunen vil intensivere sin aktivitet ytterligere, dersom det oppstår smitte i kommunen. Så lenge vi er «smittefri», ber vi om at våre innbyggere fortsetter å følge anbefalte råd.

Coronatelefonen holdes åpen mellom 10:00 og 14:00 hverdager; 90 80 42 06 og mailadresse: corona@hemnes.kommune.no besvares forløpende

For Hemnes kommune følger vi nasjonale råd og forskrifter. Vi anbefaler våre ansatte og innbyggere å lese oppdatert informasjon via Helse Norge, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet. Vi legger aktuelle lenker tilgjengelig i informasjon som vi legger ut.

Hvis situasjonen endrer seg og andre anbefalinger publiseres, vil vi oppdatere det på vår hjemmeside www.hemnes.kommune.no