SØRFJELLET GÅRDS-OG FRILUFTSBARNEHAGE.

Bleikvassli barnehage har endret navn til Sørfjellet gårds-og friluftsbarnehage.

Barnehagen planlegger og dokumenterer sin pedagogiske virksomhet ut i fra tre satsningsområder; Gårdsdrift,friluftsliv og språkutvikling.

Gjennom forandring av barnehagens navn og utarbeidelse av egen logo,ønsker vi å gjøre barnehagens egenart mer synlig.

Navneendringen har vært tema i samarbeidsutvalget og på foreldremøte. Maria Kongsdal,som er en repr fra foreldrerådet, har tegnet den nye logoen vår.

Litt om logoen:

logo barnehage 2 test 2

  • Geitebukkene symboliserer gårdsdrifta vår
  • Oksskolten symboliserer vår satsning på friluftsliv
  • De tre Bukkene Bruse symboliserer vårt fokus på språk 

Visjon ; Robuste barn på jakt etter kunnskap.

Barnehagen jobber med fenombasert læring,hvor vi tar utgangspunkt i interesser i hverdagen. Vi ønsker lekende og utforskende barn som trives!

DSC  0542

 

DSC  0536

DSC  0393