NÅ ÅPNER BIBLIOTEKET IGJEN.

Biblioteket har jo vært stengt siden 12. mars på grunn av Covid-19.

Nå har vi fått klarsignal til å åpne igjen.

Første åpningsdag blir onsdag 13. mai i Korgen og torsdag 14. mai på Hemnesberget.

Fra uke 21 blir det vanlige åpningstider på biblioteket.

Det er laget en smittevernveileder for bibliotek som vi skal følge.

Det viktigste er jo god håndhygiene og avstand til andre.

Det blir satt ut håndsprit lett tilgjengelig og vi har satt grense på max. 5 personer inne i biblioteket samtidig.

Alle kontaktflater, som dørhåndtak, skranke, bord og stoler blir rengjort flere ganger om dagen.

Det er ikke noen begrensning på hvor lang tid folk kan oppholde seg i biblioteket.

Flere av bibliotekets faste kunder er jo i risikogruppa.

Dersom folk er engstelige for å komme selv på biblioteket, kan vi få til hjemkjøring av bøker.

Jeg drifter jo begge avdelingene, og er derfor lettest å få tak i på telefon: 99368819 eller mail; hilde.aulie@hemnes.kommune.no

 

Hilde Aulie

Biblioteksjef