Basseng[1].png

Representanter fra tekniske tjenester, vernetjenesten i kommunen og ekstern konsulent gjennomgikk det tekniske anlegget 16.09, og det er full enighet om at bassenget ikke kan åpnes før nødvendige utbedringer foretas.

Det som må til før gjenåpning kan skje er at det må etableres:

  • Nytt ventilasjons- /avfuktingsanlegg
  • Nytt doseringsanlegg til rensing av bassengvannet

 

Ventilasjonsanlegget er i en slik forfatning at det kan medføre helsefare å oppholde seg i bassengrommet.  I anlegget ble det registrert omfattende fuktighetsproblemer med muggdannelser. Ventilasjonsanlegget er ca. 40 år, og må skiftes ut i sin helhet.

Doseringsanlegget (kloringsanlegget) er ustabilt og kan gi feil dosering av klor, noe som også kan føre til at det kan være helseskadelig å oppholde seg i bassenget. 

Tilstanden på de tekniske anleggene gjør også at det kan medføre en helsemessig risiko for driftspersonellet å oppholde seg i de tekniske rommene. Dette er med på å forsterke behovet for utbedring av de påpekte elementene.